Notice: Undefined index: pass123 in /var/www/live/nyelvtudasert.hu/htdocs/theme/nyelvvizsgaert/header.inc.php on line 9
Konferencia - Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület

Konferencia

Az NPK-Nyelvtudásért konferencia előadásai és az összefoglaló kutatási jelentés elérhető

2019. május 29-én, a Nemzeti Pedagógus Kar Idegen nyelvi tagozata és a Nyelvtudásért Egyesület közös szakmai konferenciát tartott „Az iskolai nyelvoktatás következő tíz éve” címmel a Tündérpalota Dísztermében.

A konferencián elsődlegesen érintett három fő oktatáspolitikai kérdése:

1.  A 2020-tól életbe lépő a felsőoktatási tanulmányok megkezdéséhez előírt B2-es nyelvvizsga-követelmény várható hatása az esélyegyenlőségre és a felsőoktatási intézményrendszerre.

2.   Az iskolai nyelvoktatás számára elérhető tankönyvek választékának további jelentős szűkítésének hatása az iskolai nyelvoktatásban.

3.  A középiskolai tanulók nyelvtudásának javítását célzó kétszer kéthetes külföldi nyelvtanfolyamok program szakmai megalapozottságának és - az oktatás egészét tekintve - költséghatékonyságának kérdése.

Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy az eszmecserén egyaránt hangot kapjon a gyakorló nyelvtanárok, a tanárképző és nyelvvizsgáztatási szakemberek véleménye mellett mind az oktatáspolitika alakítóinak, mind a közoktatás költségszerkezetét jól ismerő elemző szakemberek véleménye is, lehetőség legyen szakmai párbeszédre.

A konferenciát megelőzően online kutatást végeztünk, mely alapján a nyelvoktató szakmának az aktuális oktatáspolitikai lépésekről kialakított véleményét igyekeztük felmérni és ennek főbb eredményeit ismertetni a konferencián.

A konferenciát megelőző kutatás teljes riportja, valamint az elhangzott és a szervezőknek átadott előadások a címre kattintva letölthetők:

Nikolics Noémi előadása Az iskolai nyelvoktatás következő tíz éve címmel.

Rozgonyi Zoltán előadása 2020, felsőoktatás és nyelvvizsgák címmel.

Hermann Zoltán előadása Közgazdaságtani szempontok a középiskolai nyelvoktatás reformjához címmel.

dr. Öveges Enikő és dr. Kálmán Csaba előadása Középiskolai nyelvtanárok véleménye, gondolatai: egy kérdőíves felmérés főbb eredményeinek áttekintése címmel.

A konferenciát megelőző kutatás teljes riportja Az iskolai nyelvoktatás következő 10 éve: vélemények a hazai nyelvoktatás három, a nyelvoktatásra jelentős hatással bíró intézkedéséről címmel.

 

*******************************************************

Az iskolai nyelvoktatás következő 10 éve

2019 tavaszára egy sor oktatáspolitikai súlyú lépés került a nyilvánosság elé. Bár vannak köztük olyan elemek melyekről nehéz megítélni, hogy tényként vagy tervezetként tekintsünk-e rájuk, egy biztos, a következő 10 évre alapjaiban fogják meghatározni az iskolai nyelvoktatás sorsát Magyarországon.Elodázhatatlanná vált, hogy a nyelvoktató szakma feltegye magának a kérdést: mit gondol a bejelentett, részben már megvalósulás alatt álló intézkedésekről. Átgondolt, higgadt, szakértő elemzéssel tegye mérlegre azok irányát, jelentőségét, szakmai hitelességét, realitását. Az intézkedések mely elemei segítik a valódi hosszú távú pozitív változást, melyek gátolják, melyek mögött látható szakmai átgondoltság, melyek tanúskodnak annak fájó hiányáról.

Ezen kérdések megvitatására, a Nemzeti Pedagógus Kar Idegen nyelvi tagozata és a Nyelvtudásért Egyesület közös szakmai konferenciát szervez 2019. május 29-én, szerdán, „Az iskolai nyelvoktatás következő tíz éve” címmel a Tündérpalota Dísztermében.

A konferenciát megelőzően online kutatást végzünk, mely alapján a nyelvoktató szakmának az aktuális oktatáspolitikai lépésekről kialakított véleményét is reprezentatívan tudjuk bemutatni a rendezvényen.
A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, a kitöltők között értékes tanári könyvcsomagokat és konferenciabelépőt sorsolunk ki, bíztatunk minden gyakorló középiskolai nyelvtanárt a kitöltésre:
  

https://tinyurl.com/kovetkezo10evfelmeres

A konferencia címe:   Az iskolai nyelvoktatás következő 10 éve
Időpontja:                   2019. május 29. szerda, 09:30-15:00
Helyszíne:                Tündérpalota Díszterem (1085 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.)

A konferencián elsődlegesen érintett három fő oktatáspolitikai kérdése:

1.   A 2020-tól életbe lépő a felsőoktatási tanulmányok megkezdéséhez előírt B2-es nyelvvizsga-követelmény várható hatása az esélyegyenlőségre és a felsőoktatási intézményrendszerre.

2.    Az iskolai nyelvoktatás számára elérhető tankönyvek választékának további jelentős szűkítésének hatása az iskolai nyelvoktatásban.

3.   A középiskolai tanulók nyelvtudásának javítását célzó kétszer kéthetes külföldi nyelvtanfolyamok program szakmai megalapozottságának és - az oktatás egészét tekintve - költséghatékonyságának kérdése.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az eszmecserén egyaránt hangot kapjon a gyakorló nyelvtanárok, a tanárképző és nyelvvizsgáztatási szakemberek véleménye mellett mind az oktatáspolitika alakítóinak, mind a közoktatás költségszerkezetét jól ismerő elemző szakemberek véleménye is, lehetőség legyen szakmai párbeszédre.

Előadók:

Nikolics Noémi, NPK Idegen nyelvi tagozat, elnök

Borosán Beáta, EMMI Főosztályvezető, Köznevelési és Szakképzési Főosztály

dr. Öveges Enikő, adjunktus, ELTE és a Nemzeti Alaptanterv összeállításáért felelős szakértői csoport tagja

dr. Kálmán Csaba, adjunktus, ELTE

Hermann Zoltán, Tudományos munkatárs, MTA Közgazdaság-Tudományi Intézet

Rozgonyi Zoltán, Nyelvtudásért Egyesület, elnök
 

A konferenciaregisztráció hamarosan indul a Nemzeti Pedagógus Kar oldalán, erről és a végleges programról hamarosan hírt adunk.

 

*******************************************************

Élményközpontú, tevékenységalapú, kooperatív...
Az új NAT tervezete: célok és realitások

Szakmai fórum az új NAT tervezetéről, beszélgetés a kidolgozásban részt vevő szakértőkkel

Míg az elmúlt év legnagyobb horderejű „szakmai” híre a nyelvvizsgadíjak visszatérítésének elindulása volt, addig az utóbbi pár hét újra ráirányította a figyelmet a közoktatásban zajló idegennyelv-oktatás problémáira. Az új NAT tervezetének közzététele után nem sokkal kormányrendelet jelent meg a „magyarok idegennyelv-tudásának javításáról”, majd egy hétre rá a már lassan egy éve titkosan kezelt iskolai nyelvtanítási kutatás összefoglalóját tette közzé az EMMI.

A Nyelvtudásért Egyesület szakmai fórumsorozatot indít az új fejlemények, elképzelések és szakmai anyagok megvitatására. Első eseményként az új NAT nyelvoktatásra vonatkozó pontjait vesszük górcső alá. A tervezet kidolgozásában résztvevő szakértők vitaindítója után gyakorló tanárok, munkaközösség-vezetők és tanárképzők hozzászólásai, kérdésfelvetések következnek

A szakmai fórum időpontja és helye:

          2018 október 15, hétfő 15:00-17:30
          Villányi úti konferenciaközpont
          (1114 Budapest, Villányi út 11-13.)

A vitaindító összefoglalókat
          Dr. Öveges Enikő (ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)
          Trentinné Dr. Benkő Éva (ELTE TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék)
          tartják.

Résztvevők: általános- és középiskolai vezetőtanárok, szaktanácsadók és tanárképzők.

A Nyelvtudásért Egyesület szakmai fórumsorozatának rendezvényein a részvétel ingyenes, de a korlátozott létszám miatt regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát ezen a linken tudja jelezni legkésőbb október 10-ig, illetve a részvételi keret erejéig.

          A konferencia-meghívó pdf-ben ITT tölthető le.
          A NAT teljes tervezete ITT érhető el.
          A NAT tervezet idegennyelvre vonatkozó fejezete ITT tölthető le.

További kérdés esetén kérjük keresse az Egyesület irodavezetőjét, Pötörke Krisztinát: titkarsag@nyelvtudasert.hu

 

*******************************************************

 

Mi a baj az iskolai nyelvoktatással?

Tényfeltáró konferencia az általános és középiskolai idegennyelv-oktatás problémáiról és a felvételihez kötelező nyelvvizsga bevezetésének hatásairól

A Nyelvtudásért Egyesület március 5-i konferenciáján nyelvtanárok, nyelvvizsgáztatási szakemberek, oktatási és oktatáspolitikai szakértők, valamint tanárképző szakemberek vettek részt. A szakmai rendezvény célja annak kiderítése volt, hogy milyen lehetséges okai lehetnek a hazai általános- és középiskolai nyelvoktatás jelentős részében tapasztalható alacsony hatékonyságnak; mi az oka annak, hogy sok diák a megfelelő óraszámban történő általános- és középiskolai nyelvtanulás ellenére sem jut el a B2-es nyelvi szintig egyetlen idegen nyelvből sem a közoktatásban elvégzett tanulmányai során. A konferencia kitűzött célja volt, hogy az általánosító és gyakran felületes vélelmeken túllépve, tudományos igényességgel tárja fel, milyen mélyebb okok magyarázhatják a nyelvoktatás gyakran intézményenként is drasztikusan eltérő eredményességét vagy eredménytelenségét. Mindezek a továbbiakban megalapozott cselekvési tervek kidolgozásának alapjául szolgálhatnak az oktatáspolitika és a döntéshozók számára.

A konferencián közel 250 fő vett részt, az érdeklődést jelzi, hogy emellett délelőtt 300-an, délután már több mint 600-an követték az eseményeket élőben online is. Az előadások felvételei az alábbi linkeken elérhetők. A konferencia összefoglaló tanulmánykötete várhatóan április végén jelenik meg.

A konferencia részletes ismertetője itt található.
A konferencia programja itt tekinthető meg.

 

  A konferencia anyagából készült
  tanulmánykötet itt letölthető.

 

A konferencián előadásairól, plenáris üléseiről készült videók:

Konferencia megnyitó

   "Mi a baj az iskolai nyelvoktatással?"
   konferencia-megnyitó
   Rozgonyi Zoltán, Nyelvtudásért Egyesület
 

 

Kuti Zsuzsa beszámolója

   "Te mit gondolsz a nyelvoktatásról?"
   Kuti Zsuzsa beszámolója
   a kérdőíves kutatásról
 

 

Dr. Öveges Enikő előadása   "A jelen nyelvoktatásunk számokban"
   Dr. Öveges Enikő előadása
 

 

 

Dr. Dóczi Brigitta előadása   "Mi akadályozza a nyelvtanulókat?"
   Dr. Dóczi Brigitta előadása
 

 

 

Dr. Einhorn Ágnes előadása   "Mi akadályozza a nyelvtanárokat?"
   Dr. Einhorn Ágnes előadása
 

 

 

Enyedi Ágnes előadása   "A nyelvtanárképzés dilemmái"
   Enyedi Ágnes előadása
 

 

 

Dr. Nikolov Marianne előadása   "Mit tudunk a nyelvtanulásról
   a közoktatásban?"
   Dr. Nikolov Marianne előadása
 

 

Kerekasztal beszélgetés   Kerekasztal beszélgetés
   A konferencia összegzése
   a szekcióüléseket követően

 

 

 

A konferencia támogatói

 

Főtámogatók


             

                     

Corvinus Nyelvvizsgaközpont                              Euroexam Vizsgaközpont

 

Támogatók

   

Oxford University Press             Hueber Kiadó                          Klett Kiadó

  
   International House Nyelviskola
   és Tanárképző Központ

 

   Nemzeti Pedagógus Kar - Idegen Nyelv Tagozat