A Nyelvtudásért

A Nyelvtudásért Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület megalakítását nyelvoktatást és nyelvvizsgáztatást folytató  intéz-mények vezetői, munkatársai és független szakemberek kezdeményezték.

A „Nyelvtudásért Egyesület” küldetése, hogy a nyelvtudás értékét szem előtt tartva támogassa a nyelvoktatás és nyelvvizsgáztatás területén a helyes gyakorlatot és elősegítse a párbeszédet a döntéshozók és a döntésben érintettek között. Az egyesület a társadalom egésze számára fontos szakmai, oktatáspolitikai kérdésekben a legszélesebb nyilvánosság előtt, a nyilvánosság eszközeit is hatékonyan alkalmazva kívánja képviselni álláspontját...

*******************************************************

Az iskolai nyelvoktatás következő 10 éve

2019. május 29-én, szerdán, a Nemzeti Pedagógus Kar Idegen nyelvi tagozata és a Nyelvtudásért Egyesület közös szakmai konferenciát szervez „Az iskolai nyelvoktatás következő tíz éve” címmel a Tündérpalota Dísztermében.

A konferenciát megelőzően online kutatást végzünk, mely alapján a nyelvoktató szakmának az aktuális oktatáspolitikai lépésekről kialakított véleményét is reprezentatívan tudjuk bemutatni a rendezvényen.

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, a kitöltők között értékes tanári könyvcsomagokat és konferenciabelépőt sorsolunk ki, bíztatunk minden gyakorló középiskolai nyelvtanárt a kitöltésre:

https://tinyurl.com/kovetkezo10evfelmeres

 

A konferenciaregisztráció hamarosan indul a Nemzeti Pedagógus Kar oldalán, erről és a végleges programról hamarosan hírt adunk.

***********************************

...Célunk egy olyan szakmai összefogás, melyben a hazai nyelvoktatás és nyelvvizsgáztatás vezető intézményeinek képviselői és a szakma országosan elismert képviselői közösen alakítják ki álláspontjukat az idegennyelv-oktatást érintő legfontosabb aktuális kérdésekben.

Célunk, hogy azokat a társadalmilag is jelentős, aktuális szakmai kérdéseket, melyekben a nyelvoktató és -vizsgáztató szakma döntő többsége egyetért, a nyilvánosság előtt megjelenítsük, és véleményünket sikeresen képviseljük. Az egyesület a meglévő szakmai szervezetekkel együttműködve, döntéshozókkal és érintettekkel konzultálva kíván működni.

Célunk, hogy a hazai idegennyelv-oktatás és vizsgáztatás jelentős szereplői - nyelvi intézetek, nyelvvizsga-központok, szakmai egyesületek - éppúgy részt vegyenek az egyesület tevékenységében, mint a szakma elismert művelői.