Hírek

Mi a baj az iskolai nyelvoktatással?

Tényfeltáró konferencia az általános és középiskolai idegennyelv-oktatás problémáiról és a felvételihez kötelező nyelvvizsga bevezetésének hatásairól

A konferencia célja

A Nyelvtudásért Egyesület konferenciát szervez nyelvtanárok, nyelvvizsgáztatási szakemberek, oktatási és oktatáspolitikai szakértők, valamint tanárképző szakemberek számára annak érdekében, hogy kiderüljön, mi a baj a hazai általános- és középiskolai nyelvoktatással; mi az oka annak, hogy sok diák a megfelelő óraszámban történő általános- és középiskolai nyelvtanulás ellenére sem jut el a B2-es nyelvi szintig egyetlen idegen nyelvből sem a közoktatásban elvégzett tanulmányai során. Célunk, hogy az általánosító és gyakran felületes vélelmeken túllépve, tudományos igényességgel tárjuk fel, milyen mélyebb okok magyarázhatják a nyelvoktatás gyakran intézményenként is drasztikusan eltérő eredményességét vagy eredménytelenségét. A szakmai fórum célja olyan kulcsfontosságú problématerületek feltárása, amelyek a továbbiakban megalapozott cselekvési tervek kidolgozásának kiinduló pontjául szolgálhatnak az oktatáspolitika és a döntéshozók számára. A rendezvényre meghívjuk a döntéshozó oktatáspolitikusokat is, valamint a sajtó képviselőit, hogy az eredmények a nagyközönség felé is eljussanak. A konferencia terveink szerint bevezetőül, alapul szolgál egy későbbi rendezvényhez, amelynek fókusza a fejlesztés módjainak feltérképezése lesz.

Háttér

A felsőoktatási törvény értelmében 2020-tól általános szabályként – a művészeti képzések kivételével – a felsőoktatási alap- és osztatlan szakokon bemeneti követelmény lesz legalább egy középfokú (B2-es szintű) nyelvvizsga megléte. Erre a követelményre diákoknak, tanároknak, szülőknek - és nem utolsó sorban az érintett intézményeknek - időben fel kell készülniük, hiszen az új szabályozó fényében jelenleg a középiskolások közel fele nem kerülhetne be a felsőoktatásba: 2011-ben például a felsőoktatási alapképzésre felvettek átlag 54 százalékának[1] volt papírja nyelvtudásáról, a felsőfokú szakképzésre sikeresen felvételizőknek pedig 21 százaléka tett le közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát.

A Nyelvtudásért Egyesület (a) egy a nyelvtanulók és nyelvtanárok véleményét felmérő kérdőíves kutatással, és (b) a konferencia megszervezésével annak kíván utánajárni, miért nem jut el minden diák a B2-es szintű nyelvtudásig a közoktatásban eltöltött évei során legalább egy idegen nyelvből.


A kutatás

A kutatás online kérdőívek segítségével azt vizsgálja, hogy mit gondolnak a nyelvtanárok és a nyelvtanulók a közoktatásban folyó nyelvoktatásról, annak sikerét, illetve sikertelenségét meghatározó elemekről. A kapott válaszok mellett, a két célcsoport válaszainak összevetésével a véleménykülönbségek is jól beazonosíthatóvá válnak. A felmérés nem reprezentatív, célunk a minél átfogóbb kép alkotása. A kérdések többsége zárt, ezekből informatív ábrák és grafikonok készülnek majd. A nyitott kérdésekkel feltáró jellegű információt kaphatunk további területekről, a résztvevők saját szavain keresztül ismerhetjük meg gondolataikat. Az online kérdőívet a Nyelvtudásért Egyesület juttatja el a válaszadókhoz részben közvetlenül, részben különböző közösségi és szakmai fórumokon keresztül.

Várható eredmény, kimenet

A konferencia várható eredménye a közoktatásban folyó idegennyelv-oktatás kulcsfontosságú problématerületeinek azonosítása és felsorolása, amely a továbbiakban megalapozott cselekvési tervek kidolgozásának kiinduló pontjául szolgálhatnak az oktatáspolitika és a döntéshozók számára. A konferencia egy részletes kiadványban összegzi a kutatás eredményeit, az előadásokat és a szekcióüléseken megfogalmazott javaslatokat.

Terveink szerint a jelent elemző, a problémákra és kihívásokra összpontosító rendezvényünket követi majd egy második konferencia, ahol a jövőre, a megoldásokra koncentrálhatunk.

Tervezett program

Tervezett program

A konferenciával kapcsolatos dokumentumok:

Egyesületünk, az Alapvető Jogok Biztosának megkeresésére részletes szakmai állásfoglalást készített a 2020-tól hatályos új felvételi bemeneti követelményről.

Az állásfoglalás ITT tekinthető meg.

Az ombudsmani vizsgálatot követő jelentés ITT olvasható.

A kérdéskör feltárására 2016 március 5-én megrendezett szakmai konferencia előadásairól készült felvétel ITT, a rendezvényt összefoglaló tanulmánykötet pedig ITT tekinthető meg.

 

[1] http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/korabbi_elj_2011/jelentkezok_nyelvvizsgaja

<< Vissza az előző oldalra