Hírek

Az Oxford Oktatási Központ Erasmus+ projectjének tapasztalatai a nyelvoktatásban

AZ Oxford Oktatási Központ  2016-ban „Az EU igényeinek és követelményeinek megfelelő hatékony nyelvoktatás általános és egyéb szakterületeken” címmel sikeresen pályázott a Tempushoz, lehetővé téve ezzel az iskolának a fejlődést egyéni tanári és intézményi szinten is.
A célok között szerepelt a gyakorlatban már jól bevált módszertani ismeretek megszerzése, a nyelvtanárok nyelvi ismereteinek megújulása és frissítése, az új technikai eszközök megfelelő szintű oktatási használata, továbbá fejlesztési területként a tartalom alapú oktatás.
Értékes tapasztalataikat a kiutazó nyelvtanárok személyes beszámolóin keresztül osztják meg, akik  Angliában, Máltán, Ausztriában és Németországban a nyelvtanítás különböző aspektusát tanulmányozták. Ötleteket kaphatunk tőlük arra, hogyan tegyük színesebbé, érdekesebbé, „élőbbé” a nyelvórákat különféle új típusú feladatokon keresztül, átlépve az iskola fizikai határait, akár más tantárgyak anyagát is beépítve.
Többek között megismerkedhetünk egy angliai általános iskola jól működő rendszerével és választ kaphatunk arra, miért fontos a ma nyelvtanárának a folyamatos, egész életen át tartó tanulás, naprakésszé válás. Biztatást kaphatunk arra, hogy saját óránkon is ne csak tanárként, de tanulóként, megfigyelőként és kritikusként is jelen lehetünk.

Az említett beszámolók alább olvashatók:

English in Margate I. - Anglia

English in Margate II. - Anglia

Actilingua Academy - Bécs

Bell Educational Services - Cambridge

DID Deutsch- Institut - Hamburg

ETI - Málta

<< Vissza az előző oldalra