A Nyelvtudásért

A Nyelvtudásért Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület megalakítását nyelvoktatást és nyelvvizsgáztatást folytató  intéz-mények vezetői, munkatársai és független szakemberek kezdeményezték.

A „Nyelvtudásért Egyesület” küldetése, hogy a nyelvtudás értékét szem előtt tartva támogassa a nyelvoktatás és nyelvvizsgáztatás területén a helyes gyakorlatot és elősegítse a párbeszédet a döntéshozók és a döntésben érintettek között. Az egyesület a társadalom egésze számára fontos szakmai, oktatáspolitikai kérdésekben a legszélesebb nyilvánosság előtt, a nyilvánosság eszközeit is hatékonyan alkalmazva kívánja képviselni álláspontját...

*******************************************************

Az új Felnőttképzési törvény következményei tanulók és tanárok számára

2020 szeptember 1-től hatályosak az új felnőttképzési törvény előírásai. Ezek súlyos adatvédelmi és személyiségi jogi aggályokat vetnek fel, egyúttal nehezen meghozható döntés elé állítanak rengeteg magántanárt, kisebb iskolát. A Nyelvtudásért Egyesületet is sokan keresték meg kérdéseikkel, igyekeztünk tehát utánajárni. Az alábbi Gyorselemzésben a jogszabályi bikkfanyelvet kerülve igyekszünk összefoglalni a magántanárok számára legfontosabb következményeket.    »»» tovább a Gyorselemzéshez

A  súlyos adatvédelmi és személyiségi jogi problémákat összefoglaló sajtóközleményünk  itt olvasható.

A jogszabályalkotók adatgyűjtési szenvedélynek esett áldozatául a személyiségi jogok és adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartása. Így váltak máris nyilvánossá tanárok százainak privát telefonszámai és érzékeny személyes adatai, kerülnek tanulók tízezreinek legérzékenyebb személyes adatai olyan magántanárok és nyelviskolák kezelésébe akik erre saját bevallásuk szerint sincsenek felkészülve. Gyermek és felnőtt diákok magánórái válnak előre ismeretlen hivatalok kezében összekapcsolhatóvá egészségügyi adataikkal, magánéletük más részleteivel.

A  súlyos adatvédelmi és személyiségi jogi problémák miatt az Egyesület kezdeményezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az FKTV adatvédelmi felülvizsgálatát, majd ezt követően közérdekű bejelentésben kérte fel az Alapvető Jogok Biztosát az utólagos normakontroll eljárás kezdeményezésére az Alkotmánybíróság előtt. 

***********************************

...Célunk egy olyan szakmai összefogás, melyben a hazai nyelvoktatás és nyelvvizsgáztatás vezető intézményeinek képviselői és a szakma országosan elismert képviselői közösen alakítják ki álláspontjukat az idegennyelv-oktatást érintő legfontosabb aktuális kérdésekben.

Célunk, hogy azokat a társadalmilag is jelentős, aktuális szakmai kérdéseket, melyekben a nyelvoktató és -vizsgáztató szakma döntő többsége egyetért, a nyilvánosság előtt megjelenítsük, és véleményünket sikeresen képviseljük. Az egyesület a meglévő szakmai szervezetekkel együttműködve, döntéshozókkal és érintettekkel konzultálva kíván működni.

Célunk, hogy a hazai idegennyelv-oktatás és vizsgáztatás jelentős szereplői - nyelvi intézetek, nyelvvizsga-központok, szakmai egyesületek - éppúgy részt vegyenek az egyesület tevékenységében, mint a szakma elismert művelői.